• Back On Track Adventures in het ENCI-gebied rond de Sint Pietersberg.

Enci gebied

Enkele activiteiten van Back On Track Adventures vinden plaats in het ENCI-gebied. Het ENCI-gebied is een natuurgebied rond de Sint Pietersberg en de Observant. Het gebied wordt teruggegeven aan mens en natuur en wordt zo getransformeerd naar een gebied waar bedrijvigheid, natuur en recreatie gepaard verder door het leven gaan.

 Omgeving

Het ENCI-gebied ligt aan de zuidoost grens van Maastricht. Centraal in het gebied, dat tussen de rivieren de Maas en de Jeker ligt, ligt een kalksteengroeve waar men in 2018 zal stoppen met de commerciële kalksteenwinning door ENCI. Deze groeve ligt tussen de Sint Pietersberg en D'n Observant, twee herkenbare heuvels bij de skyline van Maastricht. In dit gebied dat zich typeerd door kalkgraslanden en loofbos is het heerlijk vertoeven met een van onze tochten. Daarnaast is het een fraai decor voor onder andere het Outdoor Cooking of het Handboogschieten. De komende jaren zal Back On Track Adventures gefaseerd steeds meer activiteiten in dit gebied aan kunnen bieden.