• Authentieke vlaai bakken in het kader van DIFFERENCI
  • Authentieke vlaai bakken in het kader van DIFFERENCI
  • Authentieke vlaai bakken in het kader van DIFFERENCI
  • Authentieke vlaai bakken in het kader van DIFFERENCI
  • Authentieke vlaai bakken in het kader van DIFFERENCI

Authentieke vlaai bakken in het kader van DIFFERENCI

Afgelopen seizoen heeft een groep mensen hun training DIFERENCI afgesloten met de activiteit "Outdoor
Cooking".

DIFERENCI benoemt de interne processen en structuren van het menselijk gedrag (vaak in het kader van
werk en samenwerking) en is gebaseerd op 3 principes die in elk mens aanwezig zijn: het mentale
principe (verstandelijke, denkende), het emotionele principe (gevoelige, relationele) en het fysieke
principe (praktische, handelende). Gecombineerd vormen deze principes dynamieken. Om aan de
groepsdynamiek van een groep te kunnen werken is het belangrijk dat ieder zijn eigen dynamiek kent en
de voor- en nadelen daarvan weet.

Van donderdagochtend tot en met vrijdagmiddag is de groep bezig geweest met deze processen. Zij zijn op
zoek gegaan naar zichzelf. Welke dynamiek is bij hunzelf het sterkst aanwezig en welke wat minder? Met
welke dynamiek  kun je daardoor goed samenwerken en met welke dynamiek verloopt de samenwerking
wat stroever? Hoe kun je je eigen sterke karaktereigenschappen positief benutten en hoe kun je je
valkuilen minder diep maken? Voor de één lag een antwoord op deze vragen meer voor de hand dan voor
een ander, maar uiteindelijk heeft iedereen antwoord gekregen op deze vragen.

Ter bevestiging van deze antwoorden heeft de groep de activiteit "Outdoor Cooking", waarin een eigen
gemaakte vlaai werd gebakken, gedaan als aflsuiting van de training. Het "serieuze" werk was voorbij en
de aanzet naar het weekend kon beginnen! De groep van 13 bouwers, hakkers en bakkers werd
opgesplitst in 3 groepjes. In iedere groep zaten verschillende dynamieken om te kijken of de geleerde
samenwerkingsprocessen ook in de praktijk kunnen plaatsvinden. En jawel hoor, al snel was er een
taakverdeling en begon iedere groep zijn eigen oven te bouwen en hun vlaai voor te bereiden. De training had effect en zelfs voor mij als instructeur liep de activiteit beter dan vooraf gepland. 

Na gesleep met stenen, met modder dichtgesmeerde gaten en hout klein te hebben gehakt werd de eerste
rook werd zichtbaar. Ondertussen was de deeg van onze nieuwe ambachtelijke banketbakkers klaar en
werden er serieus mooie authentieke Limburgse vlaaien gecreëerd. Een abrikozenvlaai, een kersenvlaai
en een pruimenvlaai. Door een goede timimg waren de ovens voldoende warm toen de vlaaien klaar
waren om gebakken te worden. De vlaaien gingen erin en afwachten maar!

Tijdens het bakken werd er nog het een en ander geëvolueerd en werd er nog gezellig wat nagepraat over
de training. Ieder had wat van de training geleerd en heeft er voor de toekomst wat aan op zijn eigen
manier. De vlaaien waren klaar en met een kop koffie erbij werd het eetbare gedeelte opgepeuzeld. Helaas
waren enkele delen aangebrand, waardoor er een lichte teleurstelling te merken was. Maar voor een
eerste keer op deze wijze een vlaai bakken is niet niks. Ik vind dat iedereen het super goed heeft gedaan!
En waar de groep voor kwam, de bevestiging van hun training was meer dan geslaagd!
Ben je geïnteresseerd geraakt voor een training DIFERENCI of in de activiteit "Outdoor Cooking", neem dan
contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@backontrackadventures.nl